Korisnički alati

Site alati


start

O projektu

Opis

Računalna tekstualna razmjena obavijesti hrvatskom trokutastom, okruglom, uglatom, uredskom kosom i knjižkom kosom glagoljicom ljudima je trenutno primjenski nemoguća jer te glagoljice nisu uključene niti u jednu suvremenu ljudsku normu računalne tekstualne razmjene obavijesti.

Postoje dokumenti koji, i paučinske stranice koje, prividno sadrže tekst pisan kojom već hrvatskom glagoljicom no riječ je o računalnoj tekstualnoj razmjeni obavijesti drugime pismom s općim uputama kako dijele toga teksta lažno prikazati kojom već hrvatskom glagoljicom i predmetnim uputama uz dijele teksta da se te dijele teksta lažno prikaže prema određenoj općoj uputi.

Preslikavanjem tako lažno prikazanoga teksta kao bogatoga preslikavaju se i predmetne ali ne i opće upute o lažnome prikazu pa je izhod preslikavanja takvoga teksta u obavijest koja ne sadrži te opće upute, tekst prikazan onime pismom kojime je stvarno pisan. Preslikavanjem takvoga teksta kao običnoga ne preslikavaju se niti predmetne upute o lažnome prikazu već izključivo tekst pisan onime pismom kojime je stvarno pisan.

Lažno prikazani tekst je složeno samostalno računalno obraditi kao tekst pisan onime pismom kojime je lažno prikazan pa stoga nije primjenjiv u naprednijim obaviještajnim tehnologijama.

Primjenski svi suvremeni ljudski računalni sustavi od osnovnijih pokredalja [mobitela] na dalje podržavaju normu Jedinstveno, objedinjeno, sveopće označavanje (Sveznaka) Konzorcija Unicode.

„Sveznaka hrvatskih glagoljica” je projekt identifikacije jedinstvenih, poredavanja, označavanja i tako dalje obilježnika – slova i drugoga – hrvatske trokutaste, okrugle, uglate, uredske kose i knjižke kose glagoljice sukladno normi Sveznaka kao obilježnika privatne uporabe pa uključenja tih obilježnika u tu normu kao „obilježnika javne uporabe”.

„Sveznaka hrvatskih glagoljica” predstavlja prekretnicu podjednaku uzpostavi kosinjske tiskare.

Izhodi

Ukoliko želite biti obaviješteni o izhodima projekta, prijavite se ovdje!

Sudjelnici

Priznanja

Sudjelovanje

Za pasivno sudjelovanje u projektu kao jezikoslovac prijavite se ovdje!

Za aktivno sudjelovanje u projektu na bilo koji način prijavite se ovdje!

Doticaj

Stupnji

Projekt je pokrenut 28. siječnja 2019. SEV a od ponestanka prostora sa strujom 15. veljače 2019. SEV je na čekanju.

Stupanj 1: Tehnički preduvijeti

Stupanj 1: Tehnički preduvijeti započeo je 28. siječnja 2019. SEV a od ponestanka prostora sa strujom 15. veljače 2019. SEV je na čekanju.

Stupanj 2: Stanje umjetnosti

Stupanj 2: Stanje umjetnosti započeo je 30. siječnja 2019. SEV a od ponestanka prostora sa strujom 15. veljače 2019. SEV je na čekanju.

Utvrđeno je slijedeće:

Međunarodna agencija za normiranje je počela izrađivati Međunarodnu normu 6861 kojom je hrvatska uglata glagoljica određena kao općenita glagoljica za razmjenu obavijesti glagoljicom. Ta je norma tada obuhvaćala samo dio osnovnih hrvatskih uglatih glagoljičkih slova jer je preostali dio bio netočan. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM) Republike Hrvatske (RH) niti je izradu pratio niti je u njoj sudjelovao.

Konzorcij Unicode je 1992. izdao Unicode tehničko izvješće broj 3 koje iznosi prijedlog vodećega suosnivača Konzorcija Unicode Josepha D. Beckera da se hrvatsku uglatu glagoljicu uključi u Sveznaku kao općenitu glagoljicu.

Međunarodna agencija za normiranje je prosinca 1996. izdala Međunarodnu normu 6861:1996 kojom je hrvatska uglata glagoljica određena kao općenita glagoljica za razmjenu obavijesti glagoljicom. Ta norma, međutim, obuhvaća samo osnovna hrvatska uglata glagoljička slova i to ne nužno izpravno, i primjenski je neprimjenjiva u suvremenim računalnim sustavima. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM) Republike Hrvatske (RH) niti je pratio izradu te norme niti je u toj izradi sudjelovao.

Međunarodna agencija za normiranje je 8. prosinca 1997. izdala prijedlog Michaela Eversona, državljanina Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se inače bavi bugarskom i srbskom ali ne i hrvatskom ćirilicom, da se bugarsku okruglu glagoljicu uključi u Međunarodni označeni skup obilježnika, određen Međunarodnom normom 10646, kao općenitu glagoljicu.

Međunarodna agencija za normiranje je 24. kolovoza 2003. izdala prijedlog Michaela Eversona i Ralpha M. Cleminsona, također državljanina Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se također bavi ćirilicom, da se bugarsku okruglu glagoljicu uključi u Međunarodni označeni skup obilježnika kao općenitu glagoljicu, obrazložen neistinitim prikazima da je tom glagoljicom 1893. SEV pa 1905. SEV tiskan „Misal po zakonu rimskoga dvora” Dragutina Antuna Parčića i da se ta glagoljica u trenutku pisanja prijedloga još koristila u Hrvatskoj i s Hinkom Murenom iz Slovenije navedenime kao predstavnikom koristnika pisma s kojime su osobno zajedničarili 22. prosinca 1996. Pretragom međumrežja pronađen je Hinko Muren iz Slovenije koji je umro 1998. i utvrđeno je da niti jedan Hinko Muren nema nikakve vidljive veze s ikojom glagoljicom izim predmetnime prijedlogom. Hrvatski zavod za norme (HZM) Republike Hrvatske (RH) niti je pratio izradu Međunarodne norme 10646 kojom je Međunarodni označeni skup obilježnika određen niti je u toj izradi sudjelovao.

Bugarska okrugla glagoljica uključena je u Međunarodni označeni skup obilježnika i u Sveznaku kao općenita glagoljica.

Heinz Miklas je 2006. predložio dodavanje hrvatske uglate glagoljice u Sveznaku.

Aleksandr Andreev, Heinz Miklas i Yuri Shardt su 2014. Konzorciju Unicode podnijeli prijedlog da se objedinjujuća bugarska okrugla glagoljička slova uključe u Međunarodni označeni skup obilježnika.

Objedinjujuća bugarska okrugla glagoljička slova uključena su Međunarodni označeni skup obilježnika i u Sveznaku.

Stupanj 3: Identifikacija jedinstvenosti

Stupanj 3: Identifikacija jedinstvenosti započeo je 2. veljače 2019. SEV a od ponestanka prostora sa strujom 15. veljače 2019. SEV je na čekanju.

Započeto je s ručnime razmatranjem jedinstvenosti glagoljice knjige „Misal po zakonu rimskoga dvora” tiskane do 22. veljače 1483. po julijanskome kalendaru.

Utvrđeno je slijedeće:

Knjiga već na prvoj stranici teksta sadrži slova koja nisu navedena niti u jednoj tablici hrvatske uglate glagoljice pronađene u međumrežju.

Takva slova pojavljuju se u 2 skupine:

  1. Takva slova koja uvijek znače izto.
  2. Takva slova koja ne znače uvijek izto.

Pretragom međumrežja utvrđeno je da se takva slova zovu spojena slova i da ih je poznato reda veličine 250.

Zaključeno je da je identifikacija jedinstvenosti hrvatske uglate glagoljice bez greške ručno primjenski neizvediva u razumnome vremenu izim ako bi na tome radio ogroman broj ljudi.

Trenutno se razmatraju mogućnosti optičkoga prepoznavanja glagoljičkih obilježnika kako bi se polusamostalno razlučili svi različiti.

Stupanj 4: Unicode smjernice

Stupanj 4: Unicode smjernice započeo je 7. veljače 2019. SEV a od ponestanka prostora sa strujom 15. veljače 2019. SEV je na čekanju.

Stupanj 5: Poredavanje

Stupanj 6: Označavanje

Stupanj 7: Obrazlaganje

Stupanj 8: Uključivanje u Sveznaku

Stupanj 9: Podpora koristnicima

start.txt · Zadnja izmjena: 2019-03-17 23:43:16 (vanjsko uređivanje)